สำนักงานทำการ บริษัท โฮมไกด์ไลน์ จำกัด
88/2 หมู่ 1 ตำบลสันทราหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร. 053 - 492769